کهنه کار

تنهایی توانایی می آورد

ژنرال دوگلاس مك آرتور :

گذشت زمان آدمی را پیر نمیسازد ,بلكه ترك آرمانها و كمال مطلوبهاست كه ما را فرتوت و افتاده میكند
..
+ نوشته شده در  92/06/14ساعت 21:58  توسط نسیم  |